Tryck

3idee Technologies Sàrl

5, ZA Um Lenster Bierg

L-6125 Junglinster

Luxemburg

E-Mail: technologies@3idee

Tel: +352 661 267 276

Juridiskt ombud: Julius Effland
Ansvarig utgivare: Julius Effland

Design & Hosting: Inova Concepts Sàrl

Momsregistreringsnummer: LU33356380

Autorisation d’établissement n°:1013459/0

Handelsregistreringsnummer: B 258903

 

Upphovsrätt

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av luxemburgsk upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, redigering, distribution och all slags användning utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna sida är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna sida inte har skapats av operatören respekteras tredje parters upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part identifieras som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

 

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig om det inte finns konkreta indikationer på brott mot lagen. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Uppgiftsskydd

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar och följer därför reglerna i dataskyddslagen. Följande förklaring ger dig en översikt över vilken typ av uppgifter som samlas in i vilket syfte och i vilken utsträckning dessa uppgifter görs tillgängliga för tredje part. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats samlas inga personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

Cookies

På webbsidorna används delvis så kallade cookies. Cookies orsakar inga skador på din dator. Cookies används för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade “funktionella cookies”. De raderas automatiskt i slutet av giltighetstiden. Andra cookies lagras på din terminal tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.