3idee

Knowledge Base

smsng-og9 VESA-adapter

VESA-adaptern är kompatibel med bildskärmar från Samsung (samsung.com) OLED G9-serien och andra modeller:

G93SC

G95SC

LS49CY934SUXEN

LS49KG950SCXZW

LS49KG950SNXZA

LS49KG950SUXEN

OLED G9

S49C950S

S49CG954SU

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din SAMSUNG-bildskärm på en bildskärmsarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta.

Direkt väggmontering är INTE möjlig eftersom VESA-adaptern redan innehåller metriska gängor genom vilka inga skruvar kan sättas in för montering på väggen.

 

FAQ - Vanliga frågor och svar

 

Viktig Säkerhetsinformation

Läs denna bruksanvisning noggrant  

Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Om du lämnar över produkten till tredje part bör dessa anvisningar alltid medfölja. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till person- eller produktskador, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

               

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

• Denna produkt ska alltid användas i enlighet med angivna säkerhetsinstruktioner.
• Installera inte VESA-adaptern i kombination med bildskärmen på platser där det finns personer nedanför.
Överskrid inte den maximala vikten för kompatibla bildskärmsmodeller eftersom detta kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador.
• Observera den maximala omgivningstemperaturen på 35°C när du använder produkten.
Montera inte VESA-adaptern nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom adaptern då kan värmas upp.
• Kontrollera om din monteringspunkt (t.ex. monitorarm) klarar av vikten på monitorn med VESA-adapter.
Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 mm.
• Efter installation av VESA-adaptern måste bildskärmens position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att enheten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen före installationen för att undvika eventuella personskador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee Technologies S.à r.l.
5 Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg

5. Hjälp och Återkoppling

Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

https://help.3idee.eu/se/kontakt

 

Leveransens Omfattning

M4x14 Skruv med kryssuttag (SP2)

4x M4x14 Skruv med kryssuttag (SP2)

M4x16 Skruv med kryssuttag (SP22)

2x M4x16 Skruv med kryssuttag (SP22)

M4x30 Skruv med kryssinfällning (SP22)

2x M4x30 Skruv med kryssinfällning (SP22)

K-Bricka för M4 (SP22)

4x K-Bricka för M4 (SP22)

 

Horisontell / Vertikal Justering

Vänligen observera: Alla VESA-adaptrar och bildskärmar är inte konstruerade för vertikal (upprätt) orientering. Denna begränsning beror ofta på adapterns eller bildskärmens speciella geometri. Ignorera inte denna information, eftersom adapterns belastningsgräns snabbt överskrids om den inte monteras korrekt.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla bildskärmar och adaptrar som även lämpar sig för vertikal montering.

Som standard är dock bildskärmar konstruerade för horisontell orientering.

Horisontell Montering: JA 

smsng-og9 VESA-adapter

Vertikal Montering:  JA 

smsng-og9 VESA-adapter
 

Monteringsanvisning

Steg 1

Ta bort basen på din Samsung Curved Monitor om den redan är monterad.


Steg 2

A: Se till att de medföljande brickorna från (SP22) är korrekt monterade på skruven före installation. (Figur 1)

smsng-og9 VESA-adapter Figur 1

Steg 3

Rikta in VESA-adaptern med "Up"-markeringen mot skärmens övre kant och placera adaptern i fästet på din Samsung-bildskärm.

Skruva nu fast 3idee VESA-adaptern på din Samsung-bildskärm enligt bilden med de 4 medföljande M4-skruvarna (skruvpåse: SP22) och brickorna (skruvpåse: SP22)

Se till att de två långa skruvarna skruvas i de nedre hålen och de två korta skruvarna skruvas i de två övre hålen.

(Figur 2)

smsng-og9 VESA-adapter Figur 2

Steg 4

Kontrollera att alla 4 skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 3)

smsng-og9 VESA-adapter Figur 3

Steg 5

⚠ Viktigt: Om instruktionerna i detta steg inte är lämpliga för din enhet ska du följa monteringsanvisningarna från tillverkaren av monitorarmen eller den svängbara armen för att montera monitorn på väggen eller den svängbara armen.

 

Vi rekommenderar att en andra person utför detta steg.

Lyft nu bildskärmen och håll den mot bildskärmsfästet. Fäst VESA-adaptern med de 4 medföljande M4x14-skruvarna (skruvpåse: SP2).

Det är bäst att fästa 2 skruvar diagonalt först så att bildskärmen inte längre kan falla ner och du enkelt kan fästa de återstående skruvarna.

OBSERVERA: Se till att du använder rätt skruvar!

(Figur 4)

smsng-og9 VESA-adapter Figur 4

Steg 6

Se till att alla 4 skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 5)

smsng-og9 VESA-adapter Figur 5
Innehållsförteckning
Ladda ner som PDF

Här kan du ladda ner handboken som PDF-fil

Köp nu

Köp smsng-og9 VESA-adapter nu på vesa-adapter.com