3idee

Knowledge Base

smsng-s32bm VESA-adapter

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från Samsung M8 Smart Monitor-serien (samsung.com):

LS32BM801UCXXK

LS32BM801UEXXS

LS32BM801UMXZN

LS32BM801UNXGO

LS32BM801UUXEN

LS32BM801UUXXU

LS32BM80GUNXGO

LS32BM80PUNXGO

LS32BM80PUWXXL

M8 / M80B

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din SAMSUNG-bildskärm på en bildskärmsarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta.

Direkt väggmontering är INTE möjlig eftersom VESA-adaptern redan innehåller metriska gängor genom vilka inga skruvar kan sättas in för montering på väggen.

 

 

Viktig Säkerhetsinformation

Läs denna bruksanvisning noggrant  

Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Om du lämnar över produkten till tredje part bör dessa anvisningar alltid medfölja. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till person- eller produktskador, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

               

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

• Denna produkt ska alltid användas i enlighet med angivna säkerhetsinstruktioner.
• Installera inte VESA-adaptern i kombination med bildskärmen på platser där det finns personer nedanför.
Överskrid inte den maximala vikten för kompatibla bildskärmsmodeller eftersom detta kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador.
• Observera den maximala omgivningstemperaturen på 35°C när du använder produkten.
Montera inte VESA-adaptern nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom adaptern då kan värmas upp.
• Kontrollera om din monteringspunkt (t.ex. monitorarm) klarar av vikten på monitorn med VESA-adapter.
Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 mm.
• Efter installation av VESA-adaptern måste bildskärmens position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att enheten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen före installationen för att undvika eventuella personskador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee Technologies S.à r.l.
5 Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg

5. Hjälp och Återkoppling

Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

https://help.3idee.eu/se/kontakt

 

Leveransens Omfattning

M4x14 Skruv med kryssförsänkning (SP2)

4x M4x14 Skruv med kryssförsänkning (SP2)

M4x10 Skruv med kryssförsänkning (SP30)

1x M4x10 Skruv med kryssförsänkning (SP30)

part4 Plåt (SP30)

1x part4 Plåt (SP30)

 

Horisontell / Vertikal Justering

Vänligen observera: Alla VESA-adaptrar och bildskärmar är inte konstruerade för vertikal (upprätt) orientering. Denna begränsning beror ofta på adapterns eller bildskärmens speciella geometri. Ignorera inte denna information, eftersom adapterns belastningsgräns snabbt överskrids om den inte monteras korrekt.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla bildskärmar och adaptrar som även lämpar sig för vertikal montering.

Som standard är dock bildskärmar konstruerade för horisontell orientering.

Horisontell Montering: JA 

smsng-s32bm VESA-adapter

Vertikal Montering:  JA 

smsng-s32bm VESA-adapter
 

Monteringsanvisning

Steg 1

Ta först bort basen på din Samsung-skärm. För att göra detta lossar du skruven under skärmens fot. (Figur 1)

Se till att du har en mjuk yta när du förvarar monitorn för demontering / montering.


Steg 2

Sätt i den medföljande lösa plattan (SP30) i monitorhållaren enligt bilden. (Figur 1)

smsng-s32bm VESA-adapter Figur 1

Steg 3

Så här ska lakanet ligga i bildskärmshållaren. (Figur 2)

smsng-s32bm VESA-adapter Figur 2

Steg 4

Skjut nu arket nedåt enligt illustrationen. (Figur 3)

smsng-s32bm VESA-adapter Figur 3

Steg 5

Ta nu VESA-adaptern och sätt in den i Samsung-skärmens skärmfäste enligt bilden. (Figur 4)

smsng-s32bm VESA-adapter Figur 4

Steg 6

Så här ska en korrekt placerad VESA-adapter se ut. (Figur 5)

smsng-s32bm VESA-adapter Figur 5

Steg 7

Skjut nu VESA-adaptern uppåt enligt bilden. (Figur 6)

smsng-s32bm VESA-adapter Figur 6

Steg 8

Ta nu den enda skruven som fanns i plastpåsen med plåten och skruva fast den enligt bilden.

(Figur 7)

smsng-s32bm VESA-adapter Figur 7

Steg 9

Kontrollera att du har dragit åt skruven och att monteringen har utförts enligt bilden. (Figur 8)

smsng-s32bm VESA-adapter Figur 8

Steg 10

⚠ Viktigt: Om instruktionerna i detta steg inte är lämpliga för din enhet ska du följa monteringsanvisningarna från tillverkaren av monitorarmen eller den svängbara armen för att montera monitorn på väggen eller den svängbara armen.

 

Vi rekommenderar att en andra person utför detta steg.

Lyft nu bildskärmen och håll den mot bildskärmsfästet. Fäst VESA-adaptern med de 4 medföljande M4x14-skruvarna (skruvpåse: SP2).

Det är bäst att fästa 2 skruvar diagonalt först så att bildskärmen inte längre kan falla ner och du enkelt kan fästa de återstående skruvarna.

OBSERVERA: Se till att du använder rätt skruvar!

(Figur 9)

smsng-s32bm VESA-adapter Figur 9

Steg 11

Se till att alla fyra skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 10)

smsng-s32bm VESA-adapter Figur 10
Innehållsförteckning
Ladda ner som PDF

Här kan du ladda ner handboken som PDF-fil

Köp nu

Köp smsng-s32bm VESA-adapter nu på vesa-adapter.com