3idee

Knowledge Base

ox-mag VESA-adapter

VESA-adaptern är kompatibel med följande MSI-produkter (msi.com) kompatibel:

MAG342CQPV

Optix AG321CQRDE

Optix MAG301CR2

Optix MAG342CQR

Optix MAG342CQRV

Optix MAG342CQRVDE


Med VESA-adaptern kan du enkelt montera din MSI-monitor på en monitorarm med ett VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera din VESA-adapter direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar. (ingår inte i leveransen)

 

Viktig Säkerhetsinformation

Läs denna bruksanvisning noggrant  

Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Om du lämnar över produkten till tredje part bör dessa anvisningar alltid medfölja. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till person- eller produktskador, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

               

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

• Denna produkt ska alltid användas i enlighet med angivna säkerhetsinstruktioner.
• Installera inte VESA-adaptern i kombination med bildskärmen på platser där det finns personer nedanför.
Överskrid inte den maximala vikten för kompatibla bildskärmsmodeller eftersom detta kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador.
• Observera den maximala omgivningstemperaturen på 35°C när du använder produkten.
Montera inte VESA-adaptern nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom adaptern då kan värmas upp.
• Kontrollera om din monteringspunkt (t.ex. monitorarm) klarar av vikten på monitorn med VESA-adapter.
Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 mm.
• Efter installation av VESA-adaptern måste bildskärmens position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att enheten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen före installationen för att undvika eventuella personskador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee Technologies S.à r.l.
5 Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg

5. Hjälp och Återkoppling

Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

https://help.3idee.eu/se/kontakt

 

Leveransens Omfattning

M4x14 skruv med korsförsänkning (SP2)

4x M4x14 skruv med korsförsänkning (SP2)

M4x20 skruv med korsförsänkning (SP14)

4x M4x20 skruv med korsförsänkning (SP14)

 

Horisontell / Vertikal Justering

Vänligen observera: Alla VESA-adaptrar och bildskärmar är inte konstruerade för vertikal (upprätt) orientering. Denna begränsning beror ofta på adapterns eller bildskärmens speciella geometri. Ignorera inte denna information, eftersom adapterns belastningsgräns snabbt överskrids om den inte monteras korrekt.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla bildskärmar och adaptrar som även lämpar sig för vertikal montering.

Som standard är dock bildskärmar konstruerade för horisontell orientering.

Horisontell Montering: JA 

ox-mag VESA-adapter

Vertikal Montering:  JA 

ox-mag VESA-adapter
 

Monteringsanvisningar

Steg 1

Placera MSI-monitorn på ett säkert och mjukt underlag så att den inte skadas under installationen.

Använd M4x20 skruvar (skruvpåse SP14) och fäst VESA-adaptern på baksidan av bildskärmen med hjälp av en skruvmejsel. (Figur 1)

För att göra detta, skruva först in alla 4 skruvarna löst och dra sedan åt dem gradvis.

ox-mag VESA-adapter Figur 1

Steg 2

Så här ska den korrekt monterade VESA-adaptern se ut på skärmen. Kontrollera igen att alla skruvar är ordentligt åtdragna. (Figur 2)

ox-mag VESA-adapter Figur 2

Steg 3

Vi rekommenderar att en annan person utför detta steg.

Lyft nu bildskärmen och håll den mot bildskärmsfästet. Fäst VESA-adaptern med de 4 medföljande M4x14-skruvarna (skruvpåse: SP2).

Det är bäst att fästa 2 skruvar diagonalt först så att bildskärmen inte kan falla ner och du kan fästa de återstående skruvarna utan ansträngning.

OBSERVERA: Se till att du använder rätt skruvar!

(Figur 3)

ox-mag VESA-adapter Figur 3

Steg 4

Se till att alla fyra skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 4)

ox-mag VESA-adapter Figur 4
Innehållsförteckning
Ladda ner som PDF

Här kan du ladda ner handboken som PDF-fil

Köp nu

Köp ox-mag VESA-adapter nu på vesa-adapter.com