3idee

Knowledge Base

hp-z32 VESA-adapter

VESA-adaptern är kompatibel med följande bildskärmar från hp (hp.com):

Z32k G3

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din HP-bildskärm på en bildskärmsarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta.

Direkt väggmontering är INTE möjlig, eftersom VESA-adaptern redan har metriska gängor genom vilka inga skruvar kan sättas in för montering på väggen.

 

Viktig Säkerhetsinformation

Läs denna bruksanvisning noggrant  

Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Om du lämnar över produkten till tredje part bör dessa anvisningar alltid medfölja. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till person- eller produktskador, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

               

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

• Denna produkt ska alltid användas i enlighet med angivna säkerhetsinstruktioner.
• Installera inte VESA-adaptern i kombination med bildskärmen på platser där det finns personer nedanför.
Överskrid inte den maximala vikten för kompatibla bildskärmsmodeller eftersom detta kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador.
• Observera den maximala omgivningstemperaturen på 35°C när du använder produkten.
Montera inte VESA-adaptern nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom adaptern då kan värmas upp.
• Kontrollera om din monteringspunkt (t.ex. monitorarm) klarar av vikten på monitorn med VESA-adapter.
Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 mm.
• Efter installation av VESA-adaptern måste bildskärmens position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att enheten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen före installationen för att undvika eventuella personskador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee Technologies S.à r.l.
5 Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg

5. Hjälp och Återkoppling

Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

https://help.3idee.eu/se/kontakt

 

Leveransens Omfattning

M4x14 skruv med kryssfördjupning (SP8)

4x M4x14 skruv med kryssfördjupning (SP8)

M4x14 skruv med kryssfördjupning (SP8)

2x M4x14 skruv med kryssfördjupning (SP8)

 

Horisontell / Vertikal Justering

Vänligen observera: Alla VESA-adaptrar och bildskärmar är inte konstruerade för vertikal (upprätt) orientering. Denna begränsning beror ofta på adapterns eller bildskärmens speciella geometri. Ignorera inte denna information, eftersom adapterns belastningsgräns snabbt överskrids om den inte monteras korrekt.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla bildskärmar och adaptrar som även lämpar sig för vertikal montering.

Som standard är dock bildskärmar konstruerade för horisontell orientering.

Horisontell Montering: JA 

hp-z32 VESA-adapter

Vertikal Montering:  JA 

hp-z32 VESA-adapter
 

Monteringsanvisningar

Steg 1

Placera skärmen på en säker, mjuk plats så att den inte skadas.

Ta bort foten på din bildskärm om den redan är fastsatt. Använd klickmekanismen på bildskärmsfästet och dra foten uppåt.


Steg 2

Ta försiktigt bort det runda locket enligt bilden med en spårskruvmejsel. (Figur 1)

hp-z32 VESA-adapter Figur 1

Steg 3

När du har tagit bort foten måste klickmekanismen tas bort. Lossa de två skruvarna enligt bilden och dra delen uppåt.

(Figur 2)

hp-z32 VESA-adapter Figur 2

Steg 4

Montera nu 3idee VESA-adaptern på bildskärmen enligt bilden och skruva fast den med de medföljande M4x20 försänkta skruvarna (SP8).

Viktigt! Observera den korrekta inriktningen (upptill och nedtill) av VESA-adaptern. Den raka linjen på VESA-adaptern, som är placerad under skruvhålen, ska peka mot golvet/botten. (Figur 3)

hp-z32 VESA-adapter Figur 3

Steg 5

Så här ska den monterade VESA-adaptern se ut på din bildskärm. (Figur 4)

hp-z32 VESA-adapter Figur 4

Steg 6

⚠ Viktigt: Om instruktionerna i detta steg inte är lämpliga för din enhet, följ monteringsanvisningarna från tillverkaren av bildskärmsarmen eller svängarmen för att montera bildskärmen på väggen eller svängarmen

 

Vi rekommenderar att en andra person utför detta steg.

Lyft nu bildskärmen och håll den mot bildskärmsfästet. Fäst VESA-adaptern med de 4 medföljande M4x14-skruvarna (skruvpåse: SP8 eller SP2).

Det är bäst att fästa 2 skruvar diagonalt först så att bildskärmen inte längre kan falla ner och du enkelt kan fästa de återstående skruvarna.

OBSERVERA: Se till att du använder rätt skruvar!

(Figur 5)

hp-z32 VESA-adapter Figur 5

Steg 7

Se till att alla 4 skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 6)

hp-z32 VESA-adapter Figur 6
Innehållsförteckning
Ladda ner som PDF

Här kan du ladda ner handboken som PDF-fil

Köp nu

Köp hp-z32 VESA-adapter nu på vesa-adapter.com