3idee

Knowledge Base

smsng-g9 VESA-adapter

VESA-adaptern är kompatibel med bildskärmar från Samsung (samsung.com) Odyssey G9-serien och andra modeller:

49 Zoll CRG9 Dual QHD Curved LED Gaming Monitor

C27G73TQSR

C32TQSR

C49HG90DMN

C49HG90DMR

C49HG90DMU

LC27G74TQSR

LC32G75T

LC49G97TSSNXDC

LC49RG90

LC49RG94SSRXZG

LF49HG90DMU

LS28AG702NU

LS32BG85

LS32BG850NUXEN

LS32BG850NUXXU

LS32BG852NNXGO

LS49A950UIU

Odyssey G8

Odyssey G85NB

Odyssey G9

Odyssey G95A

Odyssey G95T

Odyssey Neo G8

Odyssey Neo G9

S28AG700NU (G70A)

S28BG700EP (G70B)

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din SAMSUNG-bildskärm på en bildskärmsarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta.

Direkt väggmontering är INTE möjlig eftersom VESA-adaptern redan innehåller metriska gängor genom vilka inga skruvar kan sättas in för montering på väggen.

 

FAQ - Vanliga frågor och svar

Ja, det är möjligt med 3idee smsng-g9 VESA-adapter.

 

Viktig Säkerhetsinformation

Läs denna bruksanvisning noggrant  

Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Om du lämnar över produkten till tredje part bör dessa anvisningar alltid medfölja. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till person- eller produktskador, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

               

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

• Denna produkt ska alltid användas i enlighet med angivna säkerhetsinstruktioner.
• Installera inte VESA-adaptern i kombination med bildskärmen på platser där det finns personer nedanför.
Överskrid inte den maximala vikten för kompatibla bildskärmsmodeller eftersom detta kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador.
• Observera den maximala omgivningstemperaturen på 35°C när du använder produkten.
Montera inte VESA-adaptern nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom adaptern då kan värmas upp.
• Kontrollera om din monteringspunkt (t.ex. monitorarm) klarar av vikten på monitorn med VESA-adapter.
Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 mm.
• Efter installation av VESA-adaptern måste bildskärmens position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att enheten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen före installationen för att undvika eventuella personskador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee Technologies S.à r.l.
5 Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg

5. Hjälp och Återkoppling

Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

https://help.3idee.eu/se/kontakt

 

Leveransens Omfattning

M4x14 kryssförsedd skruv (SP2)

4x M4x14 kryssförsedd skruv (SP2)

M4x20 kryssförsedd skruv (SP14)

4x M4x20 kryssförsedd skruv (SP14)

K-bricka för M4 (SP20)

4x K-bricka för M4 (SP20)

 

Horisontell / Vertikal Justering

Vänligen observera: Alla VESA-adaptrar och bildskärmar är inte konstruerade för vertikal (upprätt) orientering. Denna begränsning beror ofta på adapterns eller bildskärmens speciella geometri. Ignorera inte denna information, eftersom adapterns belastningsgräns snabbt överskrids om den inte monteras korrekt.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla bildskärmar och adaptrar som även lämpar sig för vertikal montering.

Som standard är dock bildskärmar konstruerade för horisontell orientering.

Horisontell Montering: JA 

smsng-g9 VESA-adapter

Vertikal Montering:  JA 

smsng-g9 VESA-adapter
 

Monteringsanvisning som Video

 

Monteringsanvisning

Steg 1

Ta bort basen på din Samsung Curved Monitor.


Steg 2

Skruva nu fast 3idee VESA-adaptern på din Samsung-monitor enligt bilden med de 4 medföljande M4x20-skruvarna(skruvpåse: SP14)
(Figur 1)

smsng-g9 VESA-adapter Figur 1

Steg 3

Kontrollera att alla fyra skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 2)

smsng-g9 VESA-adapter Figur 2

Steg 4

⚠ Viktigt: Om instruktionerna i detta steg inte är lämpliga för din enhet ska du följa monteringsanvisningarna från tillverkaren av monitorarmen eller den svängbara armen för att montera monitorn på väggen eller den svängbara armen.

 

Vi rekommenderar att en andra person utför detta steg.

Lyft nu bildskärmen och håll den mot bildskärmsfästet. Fäst VESA-adaptern med de 4 medföljande M4x14-skruvarna (skruvpåse: SP2).

Det är bäst att fästa 2 skruvar diagonalt först så att bildskärmen inte längre kan falla ner och du enkelt kan fästa de återstående skruvarna.

OBSERVERA: Se till att du använder rätt skruvar!

(Figur 3)

smsng-g9 VESA-adapter Figur 3

Steg 5

Se till att alla fyra skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 4)

smsng-g9 VESA-adapter Figur 4
Innehållsförteckning
Ladda ner som PDF

Här kan du ladda ner handboken som PDF-fil

Köp nu

Köp smsng-g9 VESA-adapter nu på vesa-adapter.com