3idee

Knowledge Base

ass-vz VESA-adapter (V2)

VESA-adaptern är kompatibel med följande Asus-produkter (asus.com):

V229

VX279

VZ239HE

VZ249HE

VZ279H

VZ279HE

VZ27AQ

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din ASUS-monitor på en monitorarm med ett VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta.

Direkt väggmontering är INTE möjlig, eftersom VESA-adaptern redan har metriska gängor genom vilka inga skruvar kan sättas in för montering på väggen.

 

Viktig Säkerhetsinformation

Läs denna bruksanvisning noggrant  

Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Om du lämnar över produkten till tredje part bör dessa anvisningar alltid medfölja. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till person- eller produktskador, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

               

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

• Denna produkt ska alltid användas i enlighet med angivna säkerhetsinstruktioner.
• Installera inte VESA-adaptern i kombination med bildskärmen på platser där det finns personer nedanför.
Överskrid inte den maximala vikten för kompatibla bildskärmsmodeller eftersom detta kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador.
• Observera den maximala omgivningstemperaturen på 35°C när du använder produkten.
Montera inte VESA-adaptern nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom adaptern då kan värmas upp.
• Kontrollera om din monteringspunkt (t.ex. monitorarm) klarar av vikten på monitorn med VESA-adapter.
Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 mm.
• Efter installation av VESA-adaptern måste bildskärmens position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att enheten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen före installationen för att undvika eventuella personskador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee Technologies S.à r.l.
5 Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg

5. Hjälp och Återkoppling

Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

https://help.3idee.eu/se/kontakt

 

Leveransens Omfattning

M4x14 Skruv med korsförsänkning (SP7)

4x M4x14 Skruv med korsförsänkning (SP7)

M6x20 Skruv med korsförsänkning (SP7)

1x M6x20 Skruv med korsförsänkning (SP7)

 

Horisontell / Vertikal Justering

Inte alla VESA-adaptrar och bildskärmar är lämpliga för vertikal justering. (upright)
Detta beror på adapterns / bildskärmens geometri, som i vissa fall inte är möjlig på något annat sätt.
Vi vill påpeka att denna information inte bör ignoreras under några omständigheter, eftersom adaptern mycket snabbt kommer att nå sin hållbarhetsgräns om den inte monteras enligt specifikationerna.

Vi försöker hela tiden utveckla bildskärmar för vertikal (upprätt) montering.

Standardorienteringen för en bildskärm är horisontell.

Horisontell Montering: JA 

ass-vz VESA-adapter (V2)

Vertikal Montering: NEJ 

ass-vz VESA-adapter (V2)
 

Monteringsanvisningar

Steg 1

Ta först bort basen på din Asus-skärm. För att göra detta lossar du skruven under bildskärmsbasen. (Figur 1)

Se till att du har en mjuk yta när du förvarar monitorn för demontering/montering.

ass-vz VESA-adapter (V2) Figur 1

Steg 2

Nu fäster du 3idee VESA-adaptern på ditt bildskärmsstativ enligt nedanstående bild. (Figur 2)

ass-vz VESA-adapter (V2) Figur 2

Steg 3

Skruva nu fast VESA-adaptern med den medföljande skruven. (Figur 3)

Använd en Phillips-skruvmejsel för detta.

ass-vz VESA-adapter (V2) Figur 3

Steg 4

Så här ska den anslutna VESA-adaptern se ut på din Asus-skärm. (Figur 4)

ass-vz VESA-adapter (V2) Figur 4

Steg 5

⚠ Viktigt: Om instruktionerna i detta steg inte är lämpliga för din enhet ska du följa monteringsanvisningarna från tillverkaren av monitorarmen eller den svängbara armen för att montera monitorn på väggen eller den svängbara armen.

 

Vi rekommenderar att en andra person utför detta steg.

Lyft nu bildskärmen och håll den mot bildskärmsfästet. Fäst VESA-adaptern med de 4 medföljande M4x14-skruvarna (skruvpåse: SP2).

Det är bäst att fästa 2 skruvar diagonalt först så att bildskärmen inte längre kan falla ner och du enkelt kan fästa de återstående skruvarna.

OBSERVERA: Se till att du använder rätt skruvar!

(Figur 5)

ass-vz VESA-adapter (V2) Figur 5

Steg 6

Se till att alla fyra skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 6)

ass-vz VESA-adapter (V2) Figur 6
Innehållsförteckning
Ladda ner som PDF

Här kan du ladda ner handboken som PDF-fil

Köp nu

Köp ass-vz VESA-adapter (V2) nu på vesa-adapter.com