3idee

Knowledge Base

acr-hy VESA-adapter

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från acer (acer.com):

G227HQL

G237HL

G247HYL

G257HL

G257HU

HA240Y

R221Q

R231bmid

R240HY

R241Y

RT240

RT240Y

RT240Y bmid

RT270

SA220Q

SA220QA

SA230

SA240Y

SA270Abi

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din ACER-monitor på en monitorarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta.

Om du vill fästa VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och väggpluggar (medföljerej).

⚠ Obs: Eftersom fästet för VESA-adaptern inte sitter i mitten av monitorn rekommenderar vi att du använder en höjdjusterbar monitorarm eller ett väggfäste, särskilt om du planerar att montera flera monitorer från olika tillverkare och modeller bredvid varandra.

 

FAQ - Vanliga frågor och svar

 

Viktig Säkerhetsinformation

Läs denna bruksanvisning noggrant  

Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Om du lämnar över produkten till tredje part bör dessa anvisningar alltid medfölja. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till person- eller produktskador, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

               

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

• Denna produkt ska alltid användas i enlighet med angivna säkerhetsinstruktioner.
• Installera inte VESA-adaptern i kombination med bildskärmen på platser där det finns personer nedanför.
Överskrid inte den maximala vikten för kompatibla bildskärmsmodeller eftersom detta kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador.
• Observera den maximala omgivningstemperaturen på 35°C när du använder produkten.
Montera inte VESA-adaptern nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom adaptern då kan värmas upp.
• Kontrollera om din monteringspunkt (t.ex. monitorarm) klarar av vikten på monitorn med VESA-adapter.
Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 mm.
• Efter installation av VESA-adaptern måste bildskärmens position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att enheten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen före installationen för att undvika eventuella personskador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee Technologies S.à r.l.
5 Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg

5. Hjälp och Återkoppling

Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

https://help.3idee.eu/se/kontakt

 

Leveransomfattning Tillbehör

M4x14 Stjärnskruv (SP1)

4x M4x14 Stjärnskruv (SP1)

M4 Låsmutter (SP1)

4x M4 Låsmutter (SP1)

 

Horisontell / Vertikal Justering

Vänligen observera: Alla VESA-adaptrar och bildskärmar är inte konstruerade för vertikal (upprätt) orientering. Denna begränsning beror ofta på adapterns eller bildskärmens speciella geometri. Ignorera inte denna information, eftersom adapterns belastningsgräns snabbt överskrids om den inte monteras korrekt.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla bildskärmar och adaptrar som även lämpar sig för vertikal montering.

Som standard är dock bildskärmar konstruerade för horisontell orientering.

Horisontell Montering: JA 

acr-hy VESA-adapter

Vertikal Montering:  JA 

acr-hy VESA-adapter
 

Monteringsanvisningar

Steg 1

Ta bort skärmens bas om den redan är monterad. Det är bara att dra skärmen uppåt med lite kraft.


Steg 2

⚠ Viktigt: Om instruktionerna i detta steg inte är lämpliga för din enhet ska du följa monteringsanvisningarna från tillverkaren av monitorarmen eller den svängbara armen för att montera monitorn på väggen eller den svängbara armen.

Montera adaptern på VESA-anslutningen på monitorarmen eller direkt på väggen. (Figur 1)

acr-hy VESA-adapter Figur 1

Steg 3

Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna och att VESA-adaptern är korrekt monterad. (Figur 2)

acr-hy VESA-adapter Figur 2

Steg 4

Placera skärmen på adaptern så att den hörbart klickar på plats. (Figur 3)

acr-hy VESA-adapter Figur 3

Steg 5

Kontrollera att metallplattan sitter ordentligt i skärmen
. (Figur 4)

acr-hy VESA-adapter Figur 4

Steg 6

Klart!

Se till att VESA-adaptern lossnar när du drar skärmen uppåt. Detta beror på att monitorn är utformad för att ta bort den ursprungliga Acer-monitorns bas. (Figur 5)

acr-hy VESA-adapter Figur 5