3idee

Knowledge Base

smsng-ark VESA-adapter

VESA-adaptern är kompatibel med följande Samsung-produkter (samsung.com):

LS55BG970NUXXU

S55BG970NU

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din SAMSUNG-bildskärm på en bildskärmsarm med VESA-hålmönster (200 x 200 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta.

Direkt väggmontering är INTE möjlig, eftersom VESA-adaptern redan har metriska gängor genom vilka inga skruvar kan sättas in för montering på väggen. Använd en adapterplatta för detta. (ingår inte i leveransen)

 

Viktig Säkerhetsinformation

 

Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Om du lämnar över produkten till tredje part bör dessa anvisningar alltid medfölja. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till person- eller produktskador, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

               

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

 Produkten ska alltid användas i enlighet med angivna säkerhetsinstruktioner.
Överskrid inte maxvikten för kompatibla bildskärmsmodeller eftersom detta kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador.
Observera den maximala omgivningstemperaturen på 45°C när du använder produkten.
Montera inte VESA-adaptern nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom det kan värma upp adaptern.
Kontrollera om din monteringspunkt (t.ex. monitorarm) klarar vikten av monitorn med VESA-adapter.
Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 200x200 mm.
Efter installation av VESA-adaptern måste bildskärmens position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att enheten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen före installationen för att undvika eventuella personskador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2.1 Underhåll

Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 50°C. För att garantera ytterligare säkerhet bör produkten förvaras åtskilt från barn och helst i sin originalförpackning.
 Undvik vibrationer och stötar för att inte försämra produktens livslängd och funktionalitet.

2.2 Rengöring

Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Stålborstar, metall eller andra vassa material är också olämpliga för rengöring och ska inte användas.
Användning av en mjuk, fuktig trasa rekommenderas för skonsam och effektiv rengöring.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee Technologies S.à r.l.
5 Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg

5. Hjälp och Återkoppling

Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

https://help.3idee.eu/se/kontakt

 

Leveransens Omfattning

M4x16 Skruv med kryssfördjupning

4x M4x16 Skruv med kryssfördjupning

M6x20 Skruv med kryssfördjupning

4x M6x20 Skruv med kryssfördjupning

U-bricka för M6

4x U-bricka för M6

U-bricka för M6

4x U-bricka för M6

 

Horisontell / Vertikal Justering

Vänligen observera: Alla VESA-adaptrar och bildskärmar är inte konstruerade för vertikal (upprätt) orientering. Denna begränsning beror ofta på adapterns eller bildskärmens speciella geometri. Ignorera inte denna information, eftersom adapterns belastningsgräns snabbt överskrids om den inte monteras korrekt.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla bildskärmar och adaptrar som även lämpar sig för vertikal montering.

Som standard är dock bildskärmar konstruerade för horisontell orientering.

Horisontell Montering: JA 

smsng-ark VESA-adapter

Vertikal Montering:  JA 

smsng-ark VESA-adapter
 

Monteringsanvisningar

Steg 1

⚠ OBSERVERA
På grund av bildskärmens enorma storlek och vikt måste VESA-adaptern installeras av 3 personer som arbetar tillsammans.


Steg 2

Placera din SAMSUNG-monitor säkert på ett mjukt underlag.
För mer information, se Samsungs produktsida för Samsung Odyssey ARK Gaming Monitor (extern länk)

Ta nu bort basen på din SAMSUNG-bildskärm om den redan är fastsatt.


Steg 3

Placera 3idee VESA-adaptern i bildskärmens bakre fäste enligt bilden och fäst den med den medföljande M4x16-skruven och brickorna. (Figur 1)

smsng-ark VESA-adapter Figur 1

Steg 4

Så här ska 3idee VESA-adaptern se ut efter att den har monterats på din Samsung ARK. (Figur 2)

smsng-ark VESA-adapter Figur 2

Steg 5

⚠ Viktigt: Om instruktionerna i detta steg inte är lämpliga för din enhet ska du följa monteringsanvisningarna från tillverkaren av monitorarmen eller den svängbara armen för att montera monitorn på väggen eller den svängbara armen.

 

⚠ Viktigt: På grund av bildskärmens enorma storlek och vikt måste 3 personer arbeta tillsammans för att montera VESA-adaptern.

 

Fäst nu Samsung ARK med den monterade VESA-adaptern på bildskärmsarmen och använd de medföljande M6x20-skruvarna och brickorna. (Figur 3)

Se till att din monitorarm är utformad för monitorns vikt.

smsng-ark VESA-adapter Figur 3

Steg 6

Kontrollera nu att alla skruvar har dragits åt ordentligt. (Figur 4)

Ha det så kul med din produkt!

smsng-ark VESA-adapter Figur 4
Innehållsförteckning
Ladda ner som PDF

Här kan du ladda ner handboken som PDF-fil

Köp nu

Köp smsng-ark VESA-adapter nu på vesa-adapter.com