3idee

Knowledge Base

hp-27cr VESA-adapter

VESA-adaptern är kompatibel med följande allt-i-ett-datorer från hp (hp.com):

24-cr0000ng

24-cr0002ng

24-cr0005ng

24-cr0006ng

24-cr0007ng

24-cr0101ng

24-cr0102ng

24-cr0103ng

24-cr0107ng

24-cr0205ng

24-cr0400ng

24-cr0401ng

24-cr0701ng

24-cr0703ng

24-cr0706ng

27-cr0001ng

27-cr0005ng

27-cr0006ng

27-cr0007ng

27-cr0008ng

27-cr0009ng

27-cr0106ng

27-cr0108ng

27-cr0109ng

27-cr0301ng

27-cr0402ng

27-cr0455ng

27-cr0456ng

27-cr0701ng

27-cr0702ng

27-cr0703ng

27-cr1750ng

27-cr1755ng

27-cr1770ng

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa HP All-in-One PC på en monitorarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta.

Direkt väggmontering är INTE möjlig, eftersom VESA-adaptern redan har metriska gängor genom vilka inga skruvar kan sättas in för fastsättning på väggen.

 

Viktig Säkerhetsinformation

Läs denna bruksanvisning noggrant  

Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Om du lämnar över produkten till tredje part bör dessa anvisningar alltid medfölja. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till person- eller produktskador, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

               

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

• Denna produkt ska alltid användas i enlighet med angivna säkerhetsinstruktioner.
• Installera inte VESA-adaptern i kombination med bildskärmen på platser där det finns personer nedanför.
Överskrid inte den maximala vikten för kompatibla bildskärmsmodeller eftersom detta kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador.
• Observera den maximala omgivningstemperaturen på 35°C när du använder produkten.
Montera inte VESA-adaptern nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom adaptern då kan värmas upp.
• Kontrollera om din monteringspunkt (t.ex. monitorarm) klarar av vikten på monitorn med VESA-adapter.
Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 mm.
• Efter installation av VESA-adaptern måste bildskärmens position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att enheten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen före installationen för att undvika eventuella personskador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee Technologies S.à r.l.
5 Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg

5. Hjälp och Återkoppling

Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

https://help.3idee.eu/se/kontakt

 

Leveransens Omfattning

M4x14 Skruv med kryssinfällning (SP2)

4x M4x14 Skruv med kryssinfällning (SP2)

M3x20 Skruv med kryssinfällning (SP11)

2x M3x20 Skruv med kryssinfällning (SP11)

 

Horisontell / Vertikal Justering

Vänligen observera: Alla VESA-adaptrar och bildskärmar är inte konstruerade för vertikal (upprätt) orientering. Denna begränsning beror ofta på adapterns eller bildskärmens speciella geometri. Ignorera inte denna information, eftersom adapterns belastningsgräns snabbt överskrids om den inte monteras korrekt.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla bildskärmar och adaptrar som även lämpar sig för vertikal montering.

Som standard är dock bildskärmar konstruerade för horisontell orientering.

Horisontell Montering: JA 

hp-27cr VESA-adapter

Vertikal Montering:  JA 

hp-27cr VESA-adapter
 

Monteringsanvisningar

Steg 1 (Förberedelser före montering)

Placera All-in-One PC på ett säkert, mjukt underlag.

Ta bort bildskärmsstativet om det redan är monterat.


Steg 2 (Förberedelser före montering)

Lossa de 2 skruvarna som håller fast den svarta klämman. (Figur 1)

hp-27cr VESA-adapter Figur 1

Steg 3 (Förberedelser före montering)

Dra först spärrmekanismen framåt och ta bort fjädern, dra den sedan uppåt samtidigt för att ta bort den svarta klämman helt. (Figur 2)

hp-27cr VESA-adapter Figur 2

Steg 4

Fäst VESA-adaptern på det tidigare förberedda fästet enligt bilden. (Figur 3)

Se till att "Up"-markeringen är i linje med den övre kanten på All-in-One PC.

hp-27cr VESA-adapter Figur 3

Steg 5

Fäst nu VESA-adaptern med de 2x M3x20 skruvarna som medföljer från skruvpåsen (SP11). (Figur 4)

hp-27cr VESA-adapter Figur 4

Steg 6

De två USB-portarna, som sitter direkt bredvid VESA-adaptern, är svåra att komma åt när All-in-One PC har monterats på en monitorarm eller ett väggfäste.

Vi rekommenderar därför att du fäster dem i förväg för att undvika olägenheter. Observera dock att detta steg är valfritt och inte obligatoriskt.

(Figur 5)

hp-27cr VESA-adapter Figur 5

Steg 7

Det maximala avståndet mellan bildskärmens baksida och VESA-monteringsplattan är ~55 mm.

(Figur 6)

hp-27cr VESA-adapter Figur 6

Steg 8

⚠ Viktigt: Om instruktionerna i detta steg inte är lämpliga för din enhet ska du följa monteringsanvisningarna från tillverkaren av monitorarmen eller den svängbara armen för att montera monitorn på väggen eller den svängbara armen.

 

Vi rekommenderar att en andra person utför detta steg.

Lyft nu bildskärmen och håll den mot bildskärmsfästet. Fäst VESA-adaptern med de 4 medföljande M4x14-skruvarna (skruvpåse: SP2).

Det är bäst att fästa 2 skruvar diagonalt först så att bildskärmen inte längre kan falla ner och du enkelt kan fästa de återstående skruvarna.

OBSERVERA: Se till att du använder rätt skruvar!

(Figur 7)

hp-27cr VESA-adapter Figur 7

Steg 9

Kontrollera nu att du har dragit åt alla skruvar ordentligt. (Figur 8)

hp-27cr VESA-adapter Figur 8
Innehållsförteckning
Ladda ner som PDF

Här kan du ladda ner handboken som PDF-fil

Köp nu

Köp hp-27cr VESA-adapter nu på vesa-adapter.com