3idee

Knowledge Base

spc-100-30

VESA-distansen är kompatibel med alla 100x100 mm VESA-monitorer.

Dell U3417W

MSI G2422

MSI G2422P

MSI G253PF

MSI G2722

MSI G272C

MSI G272CQP

MSI G272QPF

MSI G274CV

MSI G27C6 E2

MSI G27C6P E2

MSI G281UV

MSI G321CU

MSI G321CUV

MSI G321Q

MSI G322C

MSI G322CQP

MSI G323CV

MSI MAG 275CQRF QD

MSI MAG 325CQRF QD

MSI MAG ARTYMIS 274CP

MSI MAG ARTYMIS 324CP

MSI MAG321QR QD

MSI MAG401QR

MSI MEG 342C QD OLED

MSI MPG ARTYMIS 273CQR

MSI MPG ARTYMIS 273CQR QD

MSI MPG ARTYMIS 273CQRX QD

MSI MPG ARTYMIS 323CQR

MSI MPG ARTYMIS 343CQR

MSI Oculux NXG251R

MSI Oculux NXG252R

MSI Oculux NXG253R

MSI Optix G242

MSI Optix G242P

MSI Optix G243

MSI Optix G24C6

MSI Optix G24C6P

MSI Optix G251F

MSI Optix G251PF

MSI Optix G272

MSI Optix G272P

MSI Optix G273

MSI Optix G273QF

MSI Optix G273QPF

MSI Optix G27C6

MSI Optix G27C6P

MSI Optix G27C7

MSI Optix G27C7P

MSI Optix MAG241C

MSI Optix MAG241CP

MSI Optix MAG241CV

MSI Optix MAG245R

MSI Optix MAG245R2

MSI Optix MAG251RX

MSI Optix MAG270CR

MSI Optix MAG271CV

MSI Optix MAG271R

MSI Optix MAG271V

MSI Optix MAG272CQP

MSI Optix MAG272CQR

MSI Optix MAG272CRX

MSI Optix MAG273

MSI Optix MAG273R

MSI Optix MAG274

MSI Optix MAG2742

MSI Optix MAG274QRF

MSI Optix MAG274QRF QD

MSI Optix MAG274QRX

MSI Optix MAG274R2

MSI Optix MAG275R

MSI Optix MAG275R2

MSI Optix MAG281URF

MSI Optix MAG281URV

MSI Optix MAG321CQR

MSI Optix MAG321CURV

MSI Optix MAG321QR

MSI Optix MAG322CQRV

MSI Optix MEG381CQR Plus

MSI Optix MPG27CQ2

MSI Optix MPG321QRF QD

MSI Optix MPG321UR QD

MSI Optix MPG341CQR

MSI Optix MPG341CQRV

MSI Optix MPG341QR

Denna adapter gör det möjligt att använda VESA-hål som annars är svåra eller omöjliga att komma åt.

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din bildskärm av olika märken på en bildskärmsarm med ett VESA-hålmönster (100 x 100 mm). Använd de medföljande skruvarna för detta.

Om du vill fästa din VESA-adapter direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och väggpluggar (medföljer ej).

 

Viktig Säkerhetsinformation

Läs denna bruksanvisning noggrant  

Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Om du lämnar över produkten till tredje part bör dessa anvisningar alltid medfölja. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till person- eller produktskador, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

               

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

• Denna produkt ska alltid användas i enlighet med angivna säkerhetsinstruktioner.
• Installera inte VESA-adaptern i kombination med bildskärmen på platser där det finns personer nedanför.
Överskrid inte den maximala vikten för kompatibla bildskärmsmodeller eftersom detta kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador.
• Observera den maximala omgivningstemperaturen på 35°C när du använder produkten.
Montera inte VESA-adaptern nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom adaptern då kan värmas upp.
• Kontrollera om din monteringspunkt (t.ex. monitorarm) klarar av vikten på monitorn med VESA-adapter.
Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 mm.
• Efter installation av VESA-adaptern måste bildskärmens position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att enheten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen före installationen för att undvika eventuella personskador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

⚠ FÖRSIKTIGHET
Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee Technologies S.à r.l.
5 Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg

5. Hjälp och Återkoppling

Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

https://help.3idee.eu/se/kontakt

 

Leveransens Omfattning

Spacer 100x100mm

1x Spacer 100x100mm

 

Horisontell / Vertikal Justering

Inte alla VESA-adaptrar och bildskärmar är lämpliga för vertikal justering. (upprätt)
Detta beror på adapterns / bildskärmens geometri, som i vissa fall inte kan uppnås på något annat sätt.
Vi vill påpeka att denna information inte bör ignoreras under några omständigheter, eftersom adaptern mycket snabbt kommer att nå sin hållbarhetsgräns om den inte monteras enligt specifikationerna.

Vi strävar alltid efter att utveckla bildskärmar för vertikal (upprätt) montering.

Standardorienteringen för en bildskärm är horisontell.

Horisontell montering: JA 

spc-100-30

Vertikal montering: JA 

spc-100-30
 

Allmänna mått

Storlek på VESA-hål: 100 mm x 100 mm

VESA-hål ⌀: 4,7 mm

Inre mått a: 65 mm x 65 mm

Yttre mått a: 77,7 mm

spc-100-30

Höjd: 30 mm

Yttre mått: 110 mm x 110 mm

spc-100-30
 

Monteringsanvisningar

Steg 1

Skruva fast distanshållaren mellan bildskärmen och bildskärmsarmen / VESA-fästet enligt bilden. (Figur 1)

spc-100-30 Figur 1
Innehållsförteckning
Ladda ner som PDF

Här kan du ladda ner handboken som PDF-fil

Köp nu

Köp spc-100-30 nu på vesa-adapter.com